ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ National Chiayi University (NCYU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)


ปรับปรุงข้อมูล : 31/1/2562 11:16:45     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 122

     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ National Chiayi University (NCYU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยนักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุน โดยจำนวนทุนขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษา

     นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ncyu.edu.tw/oia_eng/ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

     เอกสารเพิ่มเติมแนบท้าย : http://www.edu.arch.mju.ac.th/goverment/25601208095037_eduArch/Doc_25620131110149_498930.pdf 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562

15/6/2562 16:05:30
23

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2-week Summer Chinese Language and Culture Program ของ National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

14/5/2562 15:27:22
58

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18/3/2562 13:16:55
69

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2019-2020

6/2/2562 15:55:01
144

โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange"

4/2/2562 9:53:32
255

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ National Chiayi University (NCYU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

31/1/2562 11:16:45
123

กิจกรรมเสวนาและนำเสนอเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก ภายในงานแม่โจ้ 85 ปี

13/12/2561 15:43:11
39

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

13/11/2561 8:47:04
65

คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แบบบ้านเขียว ส.อ.ท.

30/10/2561 11:01:26
252

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561

20/9/2561 10:13:04
59