โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange"


ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2562 9:53:32     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 254

     ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange" ในระหว่างวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

     นักศึกษาผู้ใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ตามรายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 1 ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกของคณะเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562

15/6/2562 16:05:30
23

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2-week Summer Chinese Language and Culture Program ของ National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

14/5/2562 15:27:22
58

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18/3/2562 13:16:55
69

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2019-2020

6/2/2562 15:55:01
143

โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange"

4/2/2562 9:53:32
255

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ National Chiayi University (NCYU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

31/1/2562 11:16:45
122

กิจกรรมเสวนาและนำเสนอเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก ภายในงานแม่โจ้ 85 ปี

13/12/2561 15:43:11
39

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

13/11/2561 8:47:04
65

คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แบบบ้านเขียว ส.อ.ท.

30/10/2561 11:01:26
252

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561

20/9/2561 10:13:04
59