โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange"


ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2562 9:53:32     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 175

     ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange" ในระหว่างวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

     นักศึกษาผู้ใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ตามรายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี ชั้น 1 ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกของคณะเท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18/3/2562 13:16:55
14

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2019-2020

6/2/2562 15:55:01
80

โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange"

4/2/2562 9:53:32
176

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ National Chiayi University (NCYU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

31/1/2562 11:16:45
75

กิจกรรมเสวนาและนำเสนอเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก ภายในงานแม่โจ้ 85 ปี

13/12/2561 15:43:11
20

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

13/11/2561 8:47:04
47

คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แบบบ้านเขียว ส.อ.ท.

30/10/2561 11:01:26
180

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561

20/9/2561 10:13:04
36

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสภานักศึกษาสัญจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อ

17/9/2561 9:27:48
35

สำนักหอสมุด ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมฯ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าประจำห้องสมุด

10/9/2561 16:21:27
38