ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2019-2020


ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2562 15:55:01     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 143

     ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และทาง National Chung Hsing University (NCHU) ได้ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2019 - 2020 ดังนี้
     1. โครงการ Prorgam for Academic Exchange (PAX)
     2. โครงการ Lab Exchange
โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 3 หรือนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษา ทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

     นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนโครงการดังกล่าว สามารถเลือกช่วงเวลาที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนได้ 2 ช่วงเวลา ดังนี้
     1. ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนกันยายน 2562 - มากราคม 2563)
     2. ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563)
     โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิต ภายในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

    เอกสารแนบ 1
    เอกสารแนบ 2
    เอกสารแนบ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562

15/6/2562 16:05:30
23

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2-week Summer Chinese Language and Culture Program ของ National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

14/5/2562 15:27:22
58

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18/3/2562 13:16:55
69

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2019-2020

6/2/2562 15:55:01
144

โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange"

4/2/2562 9:53:32
255

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ National Chiayi University (NCYU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

31/1/2562 11:16:45
122

กิจกรรมเสวนาและนำเสนอเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก ภายในงานแม่โจ้ 85 ปี

13/12/2561 15:43:11
39

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

13/11/2561 8:47:04
65

คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แบบบ้านเขียว ส.อ.ท.

30/10/2561 11:01:26
252

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561

20/9/2561 10:13:04
59