บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบ "สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"


ปรับปรุงข้อมูล : 11/10/2562 15:08:46     ที่มา : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 21

     บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภท นิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 170,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2562

     ดาวน์โหลดเงื่อนไขการประกวด คลิ๊ก

     โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเภทการประกวด กติกาการประกวด เกณฑ์การตัดสิน คุณสมบัติ ฯลฯ ได้ที่ : คลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบ "สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"

11/10/2562 15:08:46
22

ประชาสัมพันธ์ บริษัท นันทวัน จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thai Obayashi Winter Camp 2019 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562

9/10/2562 15:47:41
105

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Management x Culture x New Southbound Camp ณ National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

19/9/2562 16:45:10
146

โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562

15/6/2562 16:05:30
46

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2-week Summer Chinese Language and Culture Program ของ National Chiayi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

14/5/2562 15:27:22
88

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18/3/2562 13:16:55
94

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประจำปี 2019-2020

6/2/2562 15:55:01
168

โครงการ JENESYS 2018 หัวข้อ "25th Batch ASEAN+Timor-Leste Youth Leader Exchange"

4/2/2562 9:53:32
282

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของ National Chiayi University (NCYU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

31/1/2562 11:16:45
146

กิจกรรมเสวนาและนำเสนอเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก ภายในงานแม่โจ้ 85 ปี

13/12/2561 15:43:11
47